من تــلـخ شــده ام
مثل قــهوه فرانسه
بدون شیر و شــکر
فنجان را زمین بــگـذار
بیرون را نگــاه کــن
امشـب بــاران مــی بارد
و تــو خــیلــی زود
لای آن بــارانــی بُلـــند ســیاه
بــین آدمــها
طَــعم تــلـخ مــَــرا از یــاد مــی بَــری !

/ 1 نظر / 5 بازدید