ازهرآنچه دارم دورم

دردل هوسی نیست بجز لمس حضورت

ای آنکه صفایت شده برخاطرمن یک آرزو

از کبوتران سفیدی که هرروز

خاطرم رابه کوی تو پرواز میدهند

خواهم گرفت نشان تو

سردم میشود

بس که دورم ازتو

برایم کمی ندا بفرست

هرم صدایت

گرم کند تنور بی کسی ام را

وای برمن

وای بر لحظه ای که بی یادت

دنیاراتماشاکنم

و بی تو درسرهوسی بپرورانم

گرمم کن

سوز جدایی ات را

با آغوش گرمت عوض کن

ازکدام سو آمدم که اینچنین غرق بوسه میخواهمت

کدام منزل بودم که اینچنین تنها،تنها میخواهمت

کدام دل را برصلیب دیدم که حال

اینچنین دل را مهیا کرده ام

راستی برایت نگفته ام

چه سفرهاکردم تا ببینم طلوع آفتاب نگاهت را

گرمم کن

ای عشق

به شور بیاور قلب خسته وسردم را

دورم از آنچه تو آنرا گرمایی

قدم قدم نزدیک می آیم و

جابه جا دل رابه صلیب میکشم اگر قدمی باور کند حس نبودنت را

 

/ 0 نظر / 5 بازدید