می‌گویند

تنها یک آسمان هست،

اما

چهار گوشه‌ی آسمانم را

نگاه کردم

و نبودی.

حتما آسمان‌های دیگری هم هستند.

/ 0 نظر / 22 بازدید