در فراسوی ِ مرزهای ِ تنت تورا دوست می دارم...
در فراسوی ِ مرزهای ِ تنت تو را دوست
می‌دارم.
 
آینه‌ها و شب‌پره‌های ِ مشتاق را به من بده
روشنی و شراب را
آسمان ِ بلند و کمان ِ گشاده‌ی ِ پُل
پرنده‌ها و قوس و قزح را به من بده
و راه ِ آخرین را
در پرده‌ئی که می‌زنی مکرر کن.
در فراسوی ِ مرزهای ِ تنم
تو را دوست می‌دارم.
 
در آن دوردست ِ بعید
که رسالت ِ اندام‌ها پایان می‌پذیرد
و شعله و شور ِ تپش‌ها و خواهش‌ها
به‌تمامی
فرومی‌نشیند
و هر معنا قالب ِ لفظ را وامی‌گذارد
چنان‌چون روحی
که جسد را در پایان ِ سفر
تا به هجوم ِ کرکس‌های ِ پایان‌اش وانهد
در فراسوهای ِ عشق
تو را دوست می‌دارم،
در فراسوهای ِ پرده و رنگ

                                       در فراسوهای ِ پیکرهای ِمان
                                   با من وعده‌ی ِ دیداری بده


                                           احمد شاملو

/ 0 نظر / 9 بازدید