بغلم کن ،
هیچ نگو ،
بفشارم تا بداند هستی ،
این غم تلخ و رود تنهایی ..
بغلم کن ،
هیچ نگو ،
بگذار بغض فروخورده من ،
شکوه اغاز کند و بریزم اشکی ..
بغلم کن ،
هیچ نگو ،
که شمیم گیسوانت را می خواهم
و رقص سر انگشتانت را بر تنم
بغلم کن ،
هیچ نگو
چشمان جادویت را از نگاهم نگیر
و افسون لبخندت را دریغ مدار
بغلم کن ،
هیچ نگو ،
که یک دنیا دلتنگی در سینه دارم
و اتشی از عشق بر جانم
بغلم کن ،
هیچ نگو ،
وحشت اینجاست.....
میترسم از خواب برخیزم ،


/ 0 نظر / 5 بازدید