حسرتِ خیره شدنِ چشم هایت

به دلِ مردُمَکانَم مانده ست!

دیگر پِلک های نمناکم

توانِ ایستادن ندارند!

می ترسم!

می ترسم

از فراقِ نگاهت

در آغوشِ هم بمیرند!

و

برکه ی آرِزوهایم

بخُشکَد!؟

/ 0 نظر / 5 بازدید