شیطان را گول می زنم

که گول ِبزند لب هایت را

ببین

برای بوسیدنت
دست به چه کارهایی می زنم ...
/ 0 نظر / 14 بازدید