پر از حرفـــــــــــم

پر از احساس هاس سر کوب شده

پر از

فریـــــــــــــــاد های خفه شده

پر از نمیدانم های سر گردان

پر از دوستـــــــــــت دارم های بی مخاطب

پرم از سکوتی شبیه رگبار

شبیه باران

چیزی شبیه اندوه

تمام شده ام

در ابتدای راهی دراز

/ 0 نظر / 5 بازدید