مرا میان بازوانت مومیایی کن

شاید ...

هزار سال بعد

باستان شناس کنجکاوی

از عاشقانه های دستانت

رمز گشایی کند ...!
/ 0 نظر / 5 بازدید