ماندن به جاى خود،
حتى رفتن هم ادابى میخواهد...
که تو نداشتى!!
/ 1 نظر / 42 بازدید
پوريوسف

بله نوع درست رفتنم بلد نبود يادم نيار