بذار شب چشماشو رو هم بذاره

    

تا بگم چقدر دلم دوست داره

    

نمی گم اندازه ی ستاره ها

     

نمی گم تو رو می خوام قدر خدا

    

من تو رو قد خودت دوست دارم

    

زندگیمو روی چشمات می ذارم

    

تو دلت شکستنی مثل صداست

     

تو وجودت چیزی غیر از آدماست

    

تو باید گل می شدی تو باغ نور

     

تو زیادی واسه این چشمای شور

/ 2 نظر / 5 بازدید
mo_so

همه جا دنبال تو می گردم