وَ چشمـــــانت 

کهکشانی از زیبایی هــا

مـــــــات میکنــد 

ماتـــــ.. !

هر رهگذر ی را 

بی آن کِ

کیش شده باشد

/ 2 نظر / 5 بازدید
ترمه

و چشمانت...هععععی[گریه] ممنون