نمی دانم باز کجا گمت کردم

تهی شده ام


و نمی دانم باز کجا گمت کردم


می دانم که هستی


می دانم که تا همیشه هستی


می دانم که در همین لحظه هم


در کنارم نشسته ای


و خیره به نوشته هایم نوازشم می کنی


ولی کاش مثل آن روزها لمست می کردم


اتاقم عجیب کمت دارد


جایت آماده است


بیا و بمان برایم


منتظرم
/ 1 نظر / 50 بازدید
ماشا

سلام دوست من. وبلاگت را خواندم و لذت بردم. به دیدارم بیا و بخوان و نظرت را بنویس. منتظرت هستم.