تو رفتی...!

قطاری فریادزنان رفت

شاپرکی از شاخک خاطره پرزد و رفت

همه رفتند

نور رفت

صدا رفت

نفس رفت

همه گم شدند

در نگاه خیره من

ناشناسی آن سوتر دادی زد

کات .. یعنی تمام

و من چه ساده می اندیشیدم به آغاز مجدد با تو

/ 0 نظر / 5 بازدید