○°• رد پاهایمـ را پاکـــ می کنمــ

○°• به کسی نگوییـد

○°• من روزی در این دنیا بودمــ

○°• خـُـدایــــــــا

○°• می شود استعـــــفا دهمـ ؟!

○°• کمـ آورده امــ ...!

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهر

عشق يعني خوش خرامي در چمن عشق يعني عطر ياس و ياسمن