من خوبـــــــم..!

عاشق نیستم..

فقط گاهـــی به یادش که می افتم،

دلم تنگــــ میشود…

این که عــــشق نیست…

هســــــــت…؟

/ 5 نظر / 5 بازدید
ویولون

به به ... زیباست و دلنشین ... باسلام و عرض ادب صاف و زلال بودن ... پاک کردن غبارها .... صیقل دادن آئینه و عشق حضرت دوست ... آئینه شو جمال پری طلعتان طلب جاروب کن تو خانه سپس میهمان طلب ... اگرچه ذات پاکش لامکان است چو نیکو بنگری در دل نهان است دلی در سینه ی صاحبدلان است که آن دل جای آن آرام جان است ... به عنایت نظری کن که من دل شده را نرود بی مدد لطف تو کاری از پیش