مـی گویند :

واژه هایت بوی شکستن مـی دهد ...

سوء تعبیر شده (!)

فقط چند ترک ساده است ...

تو نگران نباش ،

تا روز دیدنت سرپا می مانم...

قول می دهم !

/ 0 نظر / 5 بازدید