"باران"

بهانه ای بود...

که زیر چتر من،

تا انتهای کوچه بیایی.

کاش...

نه کوچه انتهایی داشت

و نه باران بند می آمد
/ 1 نظر / 3 بازدید
سارینا

خیلی[گل][گل][گل][ماچ][ماچ][قلب][قلب][بغل]