تو را
همان گونه که هستی با همان غمِ همیشگی
تو را
با دلی ساده و تنگ بی دروغ پذیرفتم
دور بودم و غریب !!!

ولی دل به دیگران نبستم!!!
در انتظار،روزها را پشت سر نهادم
چشمهایم خسته...
که هیچ نمی بینم !چشم به لبهایت و افق دوخته و دلتنگ ایستاده ام !!
دل به دیگران نخواهم بست !
با زبان بسته نگاهم !
دلتنگی هایم را تنها !
بر آسمان دیده گانت حک خواهم کرد ....!!
حواست هست !؟
/ 0 نظر / 5 بازدید