نــــــــــــه
هوا سرد نیست
سرمای کلامت، دیوانه ام میکند


بی رحم !
شوق نگاهم را ندیدی؟
تمام من به شوق دیدنت، پر میکشید
ولی …
همان نگاه بی تفاوتتــــــــ
برای زمین گیر شدنم کافی بـــــــــــــود

/ 0 نظر / 5 بازدید