باید فراموشت کنم  چندیست تمرین می کنم  من می توانم ! می شود !  آرام تلقین می کنم حالم ، نه ، اصلا خوب نیست ....تا بعد، بهتر می شود .... فکری برای این دلِ آرام غمگین می کنم من می پذیرم رفته ای  و بر نمی گردی همین ! خود را برای درک این ، صد بار تحسین می کنم  کم کم ز یادم می روی این روزگار و رسم اوست !  این جمله را با تلخی اش ، صد بار تضمین میکنم.

http://cloob.me/i/attachments/1/1330099845637368_orig.jpg

/ 0 نظر / 5 بازدید