خدایا...

جای سوره ای به نام "عشق" در قرآنت خالی ست،

که این گونه آغاز می گردد:

و قسم به روزی که قلبت را می شکنند

و

جز خدایت مرهمی نخواهی یافت

/ 0 نظر / 53 بازدید