فقط باش گلم...وطلوع،

 

              و سحر،

 

                           وفروغ،

 

                                      واثر

 

وچراغ شب یلدای کسی باش گلم!

 

 

وبهار،

 

         و نسیم،

 

                  و نگار،

 

                           و ندیم

 

 

ودلارام و تسلای کسی باش گلم!

 

 

 

 ابر شو ،باران باش

 

 

                    برف کوهستان باش

 

                                     یاری پنهان باش

 

 

چشمه ی جاری صحرای کسی باش گلم!

 

 

                              

زندگی دریائیست

 

 

                 پرتلاطم،پرموج

 

گاه موجی آرام

 

 

                 گاه موجی در اوج

 

 

با دلی دریایی

 

 

زورق و ساحل دریای کسی باش گلم!

 

 

 

ماه و خورشید کسی

 

 

                        قهرمان غم وکم های کسی باش گلم!

 

وبخوان

 

        و بدان

 

                و بمان

 

                                  و دمت گرم!

 

 

 

تو ای خوبتر از هر چه که گل!

 

                    جرسی

 

 

                        نفسی

 

 

 

و مسیحای کسی باش گلم!

 

 

                          باش گلم!

/ 0 نظر / 4 بازدید