شبارووقتی نباشی

شبارووقتی نباشی دیگه من دوست ندارم

ماهشوبااون قشنگی زیرپاهام میزارم

سوسوی ستاره هاش قلبموداغون میکنه

هوهوی پرنده هاش چشاموگریون میکنه

سوسوی ستاره هاش چشمکه واسه یارشون

هوهوی پرنده هاش نازه برای عشقشون

شبارو وقتی که نیستی دیگه من دوست ندارم

توسکوت سردشبهاکی رویادم بیارم

کاش میشد یه صبح زود وقتی که چشماوامیشه

توعزیزترینموکنارجسمم ببینم

غرق بوست کنمودادبزنم که عشق من

بخدااااااااااااااااااااااا اگه نباشی میمیرم
/ 3 نظر / 5 بازدید
نگین

$$$$$______________آپم ______________$$$$$ __$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$* ___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$* ____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$ ______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$**** __________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,, _____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,, ____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$ ___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,, _,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',, *____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____* ______,;$*$,$$**'____________**'$$***,, ____,;'*___'_.*______آپم____________*___ '*,, ,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,,

نگین

مرداب تنها بود و من تنها تر مرداب آرام بود و من هم در آرامش به او نظاره ميکردم مرداب ساکت بود و مرا نيز سکوت فراگرفته بود مرداب را دوست دارم او بزرگ است آرام است ولي غمگين و دل پر دردي دارد حتي تکان هم نمي خورد که اگر تکان بخورد وآرامشش به هم بخورد ديگر مرداب نيست! با همه اينها ناگهان از او بدم آمد متنفر شدم چون از بي تحرکي و بي تعصبي او را لجن فرا گرفته... مرداب تنها بود و من تنها تر يادتان باشد مرداب نمانيد...

نگین

من برای مرگ خود یک بهانه می خواهم یک بهانه ی پوچ عاشقانه می خواهم از غمی که می دانی بی تو بودنم مرگ است بی تو هرگز ... گر بهانه این باشد من بهانه می گیرم عاشقانه می میرم ...