وقتی "تـــــــــو" نیستی

تمام دنیا هم که جمع باشند...

انگار یک چیز دنیا کم است...!!

آنقدر کم که...

تمام هستی زیر سوال می رود !!
/ 2 نظر / 5 بازدید
نیوشا

تمام زیر سوال میرود.........[لبخند]

♥جاودان سپیده عشق...♥

حکــــم اعــدام بود ... اعدامـی لـحظه ای مـکث کـرد و بــوسه ای بر طنـاب دار زد دادســتان گفت : صـــبر کنید آقــای زنــــدانــی این چــــه کـــاریست ؟! زنــدانی خـــنده ای کــرد و گفت : بیچـــاره طـــناب نــمیزاره زمـــین بیفتم ولی آدم ها بدجـــور زمــینــم زدن !