با بودن تو حال من اصلا خراب نیست....

 با بودن تو حال من اصلا خراب نیست
می خواهمت و بهتر از این انتخاب نیست

احساس می کنم که خدا قول داده است
دیگر در این جهان خبری از عذاب نیست

دیگر میان خاطره هامان ، از این به بعد
چیزی به اسم دلهره و اضطراب نیست

باور کن این خدا که خودش عاشقت کند
حتماً زیاد خشک و مقدس مآب نیست

پاشو بیا کمی بغلم کن ، ببوس، تا
باور کنم حضور تو ایندفعه خواب نیست

من را ببوس تا همه ی شهر پر شود
این اتفاق هر چه که باشد سراب نیست

دنیا سر جدایی ما شرط بسته است
اما دعای شوم کسی مستجاب نیست...

تو راحت بخواب ، من مشق گریه هایم هنوز مانده..

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
مهدی زارع

سلام این غزل متعلق به آقای فرزادالماسی بردمیلی است و عنوان شعر فلسفه ی جنون است وغزل هم توسط شاعر دوباره دستخوش تغییرات شده است به سایت شاعر مراجعه کنید فلسفه ی جنون با بودن تو حال من اصلا خراب نیست می خواهمت و بهتر از این انتخاب نیست احساس می کنم که خدا قول داده است دیگر در این جهان خبری از عذاب نیست دیگر میان خاطره هامان ، از این به بعد چیزی به اسم دلهره و اضطراب نیست باور کن این خدا که خودش عاشق آفرید حتماً زیاد خشک و مقدس مآب نیست برخیز وسر به شانه ام بگذار، تا... باور کنم حضور تو این دفعه خواب نیست من را ببوس تا همه ی شهر پر شود این اتفاق هر چه که باشد سراب نیست دنیا سر جدایی ما شرط بسته است اما دعای شوم کسی مستجاب نیست... . .فرزادالماسی بردمیلی..