یک دقیقه سکوت!

✗ به احترام کسانی که

✗ شادی خود را با ناراحت کردنمان به دست آوردند!

✗ به خاطر تمام آرزوهایی که

✗ در حد یک فکر کودکانه باقی ماندند!

✗ یک دقیقه سکوت

✗ به خاطر حرف های نگفته!!

✗ به احترام قلب هایی که از سنگ اند!

/ 2 نظر / 5 بازدید
اونییییی زهرا

[ساکت]..........فک کنم یه دقیقه شد متن قشنگی بود ممنون