چقدر سرودنت را دوست دارم.........

سرودن از خوبی هایت ...  آرامشت ....   نگاهت....      لبخندت........

بی اختیار قلم را در دست میگیرم و تو را در دفترم می سرایم...

به تو فکر میکنم.......

هر روز از تو ترانه ای میسازم و آن ترانه زیباترین ترانه ی دنیا میشود........

چه آهنگ دلنشینی دارد و چقدر زیبا سروده شده است این ترانه.....

وقتی میخوانمش آرامش عجیبی پیدا میکنم.........

در حقیقت این من نیستم که تو را می سرایم.....

 تو خود در واژه هایم مینشینی.....

 تو خود قلم مرا به سرودن از خودت وسوسه میکنی.......

 تو خودت وزن و قافیه ی ترانه ام میشوی و اختیار تک تک واژه های این ترانه را در دست میگیری..........

ساده بگویم.........

 تو خود،خودت را می سرایی..........


دوستت دارم...........

/ 3 نظر / 5 بازدید
نگین

آپم´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““ ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨,¨* ´)*/*)*)*¨¨* /**)**¨¨“\\)

نگین

زندگــی چـیـسـت؟ زندگی آفتابی ست که می کند طلوع زندگی راهی ست که میشود شروع زندگی بادی ست که می کند عبور زندگی کوهی ست که می کند غرور زندگی رودی ست که می کند خروش زندگی بلبلی ست که می کند سکوت زندگی نم نم باران خوشی ست زندگی سیل عظیم ناخوشی ست زندگی شکوفه های نو بهار زندگی مسافره یا تک سوار زندگی با خودش سایه ی امیدُ داره اما اَفسوس با خودش نا امیدیُ میاره زندگی ترانه های بی اساس زندگی عطر خوش سبزه و یاس زندگی شروع یک راه غریب زندگی سفر به یک راه عجیب زندگی لحظه ی با تو بودنه زندگی همیشه با تو موندنه زندگی همیشه با ترس و هراس زندگی همیشه جون سپردن و شکستنه زندگی راز بزرگ خلقته زندگی شعار بی تو بودنه زندگی قلب یه دنیای بزرگ زندگی برای من گسسته زندگی هر چه دارد مال تو آری مال تو گر چه آشنایی و غریبی ولی من به تنهایی و غم و غصه خودم دلخوشم فقط این مال منه از همه با وفاتره زندگی مال تو......... سلام دوست عزیزآپم خوشحال میشم بیای

نگین

دوست گلم آپم بدوبیا[گل]