ای شیرین ترین گناه
از تو
به اغوشت پناه می اورم
بسوزان با اتش احساست مرا
ای افسون خوش عشق
مرا مسخ کن با بوسه هایت
و از شراب ناب لبانت سیراب
مرا در بر گیر
در چشمانم بنگر
تا با درخشش چشمان مست تو
در خلسه ای ژرف غوطه ور شوم
ای نوازش گر روح
لغزش لطیف پیکر تو
بر من
در میان ترنم های عاشقانه
تمنایی جان سوز است
که ذوب میکند مرا
این عطش بی پایان
ای دلیل سرودن من
ای تمام شوق بودنم
ای معشوق من
ای هوای تو
نفس های من
به تو محتاجم

                                       

/ 1 نظر / 5 بازدید

[گل][گل][گل][ماچ][ماچ][قلب]