בפּست בاشتنـے تریـטּ رابطـﮧ ها

رابطـﮧ هایـے בפּ طرفـﮧ اند

یعنـے هر בפּ میڪوشنـב براے اבامـﮧ בار شـבنش

هر בפּ "פֿـطر" مـے ڪننـב

هر בפּ פּقت مـے گذارنـב

"هزینـﮧ" مـے ڪننـב

هر בפּ براے یک لحظـﮧ بیشتر، בر ڪنار هم بـפּבטּ

 با زماטּ هم میجنگنـב

 

/ 0 نظر / 5 بازدید