من هنوز

آن قاب عکس دو نفره روی دیوار را برنداشته ام

نه اینکه دوستش دارم

می خواهم یادم نرود

سوغات عشق

درد است و دلتنگی و باز هم درد

هر روز قاب عکست را نگاه می کنم

به دریا می زنم

و اینگونه

من سال ها،مجرد مانده ام

/ 0 نظر / 5 بازدید