نمی‌دانم تا کی دوستم داری

 

zk9i0dg9639rtn1g1.jpg

 

 

 

 

در بوی نارنجی پیراهنت

 

تاب می‌خورم

 

بی‌تاب می‌شوم

 

و دنبال دست‌هایت می‌گردم

 

در جیب‌هایم

 

می‌ترسم گمت کرده باشم در خیابان

 

به پشت سر بر می‌گردم

 

و از تنهایی خودم وحشت می‌کنم

 

بی تو زندگی کنم

 

یا بمیرم؟

 

نمی‌دانم تا کی دوستم داری

 

هرجا که باشد

 

باشد

 

هرجا تمام شد

 

اسمش را می‌گذارم

 

آخر خط من

 

باشد؟


بی تو زندگی کنم

 

یا بمیرم؟


همین که باشی

 

 

همین که نگاهت ‌کنم

 

مست می‌شوم

 

خودم را می‌آویزم به شانه‌ء تو

 

با تو بمیرم

 

یا بخندم؟

 

      parsina-tk-88.jpg

/ 0 نظر / 8 بازدید