خاطرات را باید سطل سطل از زندگی بیرون کشید...

خاطرات نه سر دارند،نه ته!!!

بی هوا می آیند تا خفه ات کنند...

میرسند گاهی وسط یک فکر،گاهی وسط یک خیابون...

و گاهی حتی وسط یک صحبت سردت میکنند؛رگ خوابت را بلدند!

زمینت میزنند...

خاطرات تمام نمیشوند،تمامت میکنند...!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید