دیگر به دنبال ِ همراه ِ "اوّل" نیستم !
این روزها اول ِ راه ، همه همراهند....
این روزها ، باید به دنبال ِ همراه ِ "آخر"گشت ...
همراهی تا آخرین قدمها....

/ 2 نظر / 22 بازدید
میرزا

[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] ته مانده هاي خيال... mirza1362.persianblog.ir

اونیییی زهرا

موافقم ایرانسل بهتره[قهقهه]