دلم می سوزد دلم برای تمام آرزوهای مدفون شده زیر آوار های بیچارگی می سوزد برای آرزوهایی که روزی با رویا پدید آمدند با امید بزرگ و با واقعیت کشته شدند دلم برای تمام آرزوهای آبیم که حالا فقط تلی از خاکستر سیاهند می سوزد اما ملالی نیست من دیریست به نابود شدن آرزوهایم عادت کرده ام

http://0000.4.img98.net/out.php/i56431_the-moment-silhouette-win62d-h.jpg

/ 0 نظر / 5 بازدید