نگـــــران نَبـاش !


کســــے ما را نمــے بینَــــد ..


این شعــــرها هـمـــهـ ..


سانســـــور مــــےشــونــــد!
/ 0 نظر / 46 بازدید