چقدر ساده


چقدر ساده شده است


کنار همین اتفاقی که شاید


از پس ازدحام لحظه‌ی همیشه


آرام آمدی و

 

چشم در چشم عطوفتم کردی

 

آشنایی دادی و

 
شد همان که می‌بایست می‌بود


چقدر ساده شده است


چند کلمه ساده را آسان می‌گویی


لهجه و ترانه را می‌آوری


می‌کوبی به تمام کهولت آینه


پسین دلگشای اسطرلاب دلت


می‌رود تا یکی مانده به انتهای

 
بودن


شدن


ماندن


چقدر ساده شده‌ای

 

 

pichak.net-42.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید