عاشقــــــــــم .....

عاشق آن " میـــــــم "

که می آیــــد آخــــر کلمـــه ی " عزیـــــــــــــز "

و مرا میکند

مـــال تـــــ ♥ ـو

/ 0 نظر / 5 بازدید