در بیکران چشمانت چه می گذرد؟

در بیکران چشمانت چه می گذرد؟

که تا می نگرم بر تو

چون دیواری از شن فرو می ریزم

در بیکران چشمانت چه می گذرد؟

عشق ، از نگاه شرم آگین تودیوانه وار زبانه می کشد اما

کلامت خالی و سنگین است

من کودکی ساده اندیش نیستم

تجربه ی چشم ها را خوب می شناسم

دلم می خواهد با کلامت بگویی

در بیکران چشمانت چه می گذرد؟
/ 0 نظر / 5 بازدید