تو که نمی دانی...

دیشب آنقدر باران آمد که اگر بگویم یاد تو نبودم ...

باران با من قهر می کند !!

آنقدر از پنجره بیرون را نگاه کردم که ...

اگر بگویم منتظر تو نبودم پنجره با من قهر می کند ...

آنقدر دلتنگ خوابیدم که اگر بگویم خواب تو را ندیدم ...

خوابت هم مرا ترک می گوید
/ 0 نظر / 5 بازدید