حرفهای مرا کسی‌ میفهمد

که عزیزش یک غروبِ جمعه

برایِ همیشه رفته است

شعر‌های مرا کسی‌ میفهمد

که هر شب

جایِ خالی‌‌اش را با تنهایی بغل کرده

گریه کرده در نبودنش تب کرده است

شعر‌هایِ مرا کسی‌ میفهمد

که سالیانِ سال جز شبحی از خودش

در آینه

چیز دیگری ندیده است....

حرفهای مراااا

/ 1 نظر / 5 بازدید