گاهی وقتا... یه نفر...باعث می شه که حس کنی...

چیزی که تو رو روی زمین نگه داشته...

جاذبه ی زمین نیست...

/ 1 نظر / 66 بازدید
عارف

عیدتون مبارک[لبخند]