منو جوری بغل کن که،تموم خستگیم در شه

بزار دستای تو از پشت،واسه این خسته سنگر شه

منو جوری بغل کن که،بهم ثابت بشه هستی

بزار باور کنم تنها ، به این دیوونه دل بستی

تو گوشم زمزمه کن با،یه لحن بوسه و خواهش

به این لحن تو محتاجم،واسه یک لحظه آرامش

/ 0 نظر / 26 بازدید