این روزها که به صرف بوسه،
در آغوش دیگری سرو می شوی
تمام افکارم در تو درد می کشند
که تو در انتهای تنت هدر می روی و
من در انتهای تو، آبـــــرو داری می کنم..

تخت خواب طلبی هایش که تمام شد
بیا انتهای شعر مرا انگشت بزن
شعری که
در انتهای هر بیت دلش به حال تو بسوزد
به ارضای ذهن هیچ مخاطبی پا نمی دهد.
شاید برای همین است
که من،هرگز شاعر خوبی نمی شوم . . .

/ 0 نظر / 5 بازدید